Giant Otter (Pteronura brasiliensis) - 3 photos

 

1

Kapawi Lodge, Ecuador. 27 December 1997.

2

Kapawi Lodge, Ecuador. 27 December 1997.

3

Kapawi Lodge, Ecuador. 27 December 1997.