Wandering Glider (Pantala flavescens)

 

 

Monroe Co., Michigan.  September 1999.