Blue-tipped Dancer (Argia tibialis) - 5 photos

 

1

Fulton Co., Ohio. 5 August 2011.

2

Lake Alma SP, Vinton Co., Ohio. 12 July 2009.

3 Hudson Mills Metropark, Washtenaw Co., Michigan. 20 June 2011.
4 Wayne Co., Michigan. 3 July 2010.
5 Calhoun Co., Michigan. 5 July 2010.