[Noctuidae, Catocalinae] Fasciolated Melipotis (Melipotis fasciolaris)

 

1

Miami-Dade Co., Florida. 13 May 1988.