Vine Snake (Oxybelis aeneus) - 2 photos

 

1

Plantation Trail, Panama.  December 2000.

2

Plantation Trail, Panama.  December 2000.