Tyrian Metaltail (Metallura tyrianthina) - 14 photos

 

1

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

5

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

4

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

2

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

3

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

6

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

7

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

8

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

9

Immature male? Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

10

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

11

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

12

Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

13

With Tourmaline Sunangels. Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.