Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis) - 24 photos

 

1

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

2

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

3

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

4

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

5

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

6

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

7

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

8

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

9

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

10

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

11

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

12

Males displaying.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

13

Males displaying.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

14

Male with Collared Inca.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

15

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

16

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

17

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

18

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

19

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

20

Male.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

21

Female.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

22

Female.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

23

Female.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.

24

Female.  Guango Lodge, Ecuador.  July 2002.